Oprava na místě

Co je velké zařízení?
Jedná se stroje a zařízení v gastronomii, které je napevno spojené s budovou. Např. připojeno na elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci apod. Toto zařízení nemůžete způsobem instalace, jeho váhou nebo rozměry snadno odpojit nebo přemístit.

Naši vyškolení servisní technici Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o. opravují velké stroje a zařízení níže uvedených výrobců. Nevidíte vaši značku? Napište nám na opravy@hofmann.cz.

OPRAVY VELKÉHO ZAŘÍZENÍ
NA MÍSTĚ PROVOZU

Jak si opravu objednám?
Nejprve prosím vyplňte níže uvedený formulář a opravu poptejte.
Na vámi zadaný e-mail vám přijde kopie vaší poptávky. Pro jistotu se také podívejte, jestli není ve složce „Nevyžádaná pošta“.
Naši pracovníci se s Vámi spojí a domluvíte si všechny podrobnosti. Včetně odhadované ceny a opravu vám potvrdí.

Jak oprava probíhá?
V dohodnutý čas k vám náš servisní technik přijede a zařízení opraví. Jestliže bude nutný specifický náhradní díl, tak tento objedná a opravu dokončí.
Servisní technik vystaví servisní list o provedené práci a pokud není dohodnuto jinak, uhradíte opravu na místě v hotovosti.
Oprava zařízení probíhá podle našich standardních obchodních podmínek.

Vyplňte všechna *) označená pole a odešlete vaši poptávku opravy v naší servisní dílně

[ninja_forms id=9]
NEŽ OBJEDNÁTE
SERVISNÍHO TECHNIKA

Sami si podle provozního návodu přístroje zkontrolujte následující údaje, můžete tak ušetřit peníze za výjezd technika:

 • Jestli Vám funguje přívod energie – elektřina, plyn, voda.
 • Podívejte se, jestli jsou všechny díly správně sesazeny, jak je uvedeno v návodu.
 • Zda nedošlo ke vzpříčení / zablokování / ucpání některého z mechanických dílů.
  Po odpojení od elektrické sítě stroj podle návodu rozeberte a vyčistěte.
 • Zejména u myček nádobí:
  1. Zkontrolujte, jestli nejsou ucpané trysky (otvory) v horních a dolních mycích ramenech.
  2. Podívejte se, zda jsou správně usazené jednotlivé díly ve spodní části myčky (filtry / síta, přepadová trubka).
   Sestavy se mohou podle typu myčky lišit
  3. Zkontrolujte obsah v kanystrech s mycím a oplachovým prostředkem. Podívejte se, jestli jsou hadičky až ke dnu nádob a jestli tyto nejsou zlomené nebo poničené.
  4. Jestli není ucpaný odpad vody a tato volně odtéká. Zkontrolujte také odpadní hadici, případně napojení ve zdi.

Napište nám zprávu