Co je HACCP

HACCP aneb Hazard Analysis

Hygienické kontroly u nás provádí pracovníci příslušných Krajských hygienických stanic a nově také SZPI – Státní zemědělská s potravinářská inspekce. To, že v pondělí přijde hygienická kontrola jednoho kontrolního orgánu, neznamená, že v úterý nemůžou přijít kontroloři z druhé instituce. Oběma kontrolám musíte jejich práci umožnit.

Nejnutnější pravidla kritických bodů HACCP jsou stanovena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, a upřesňují jí národní (v našem případě české) normy Vyhláška č. 137/2004 Sb. a její novela – Vyhláška 602/2006 Sb.

Povinnost mít zavedený systém HACCP platí všechny, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje.

Jaké dokumenty potřebuji při kontrole hygieny:

  • živnostenské oprávnění
  • zdravotní průkazy všech zaměstnanců, včetně sebe
  • systém HACCP se všemi potřebnými údaji
  • průběžně vyplňované záznamy CCP (kontrolních kritických bodů) jako důkaz, že se systémem pracujete

Systém HACCP si můžete nechat zpracovat od pana Hermanna Salzera, popřípadě Vám poskytneme vzor HACCP pro Váš obor.

Napište nám zprávu