Co je HACCP

Co je HACCP

Povinnost mít zavedený systém HACCP platí pro všechny, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje.

Hygienické kontroly u nás provádí pracovníci příslušných Krajských hygienických stanic a nově také SZPI – Státní zemědělská s potravinářská inspekce. To, že v pondělí přijde hygienická kontrola jednoho kontrolního orgánu, neznamená, že v úterý nemůžou přijít kontroloři z druhé instituce. Oběma kontrolám musíte jejich práci umožnit.

Nejnutnější pravidla kritických bodů HACCP jsou stanovena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, a upřesňují jí národní (v našem případě české) normy Vyhláška č. 137/2004 Sb. a její novela – Vyhláška 602/2006 Sb.

Jaké dokumenty potřebuji při kontrole hygieny:

  • živnostenské oprávnění
  • zdravotní průkazy všech zaměstnanců, včetně sebe
  • systém HACCP se všemi potřebnými údaji
  • průběžně vyplňované záznamy CCP (kontrolních kritických bodů) jako důkaz, že se systémem pracujete

Náš nový tým lektorů a konzultantů systému HACCP Vám pomohou zavést systém HACCP na území celé České republiky.

Lektoři a konzultanti HACCP:

 • Bc. Marcela Ištvánková
 • Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
 • Ing. Hana Svobodová
 • Alena Stejskalová DiS.
 • Jolana Knobová DiS.

Napište nám zprávu