Kvalifikovaný dodavatel

Hofmann Bohemia - Kvalifikovaný dodavatel

Výpis na portálu Ministerstva pro místní rozvoj potvrzuje, že splňujeme kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách. Splnění kvalifikace jsme doložili ministerstvu příslušnými doklady.

Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o. má uzavřené Pojištění odpovědnosti u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Spoluprací s naší společností získáte partnera, který od svého vzniku v roce 1993 podniká v souladu se zákony České republiky, pravidelně a včas platí veškeré daně a odvody do státního rozpočtu, za své zaměstnance vždy řádně hradí odvody za zdravotní a sociální pojištění a nepřivádí je tak do nepříjemné situace. Odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům i právnímu řádu České republiky je součástí naší firemní kultury.

Napište nám zprávu