Jídelny

Gastro vybavení pro jídelny

Hromadné stravování v jídelnách nás provází celý život. Rozdílnost jednotlivých provozů vyžaduje zkušenosti, které jsme získávali více než 20 let.

Podnosy, talíře a ostatní inventář zároveň musí splňovat vysoké nároky na dlouhou životnost a robustní provedení. V nemocnicích a ústavech sociální péče je potřeba zohlednit schopnosti lidí, kteří s gastro vybavením přijdou do styku.

Někde je výdej jídla napojený přímo na kuchyni, jinde se používá systémové nádobí a porce jídla se distribuují pomocí dvoudílných termo tabletů, případně se pro distribuci používají termoporty nebo várnice.

Zabezpečení kvality jídla do doby, než jej strávník dostane na stůl, je vždy zásadní. Naši odborní prodejci s dlouholetou praxí velmi dobře znají požadavky zákazníků z hromadného stravování. Při realizaci jednotlivých zakázek se vždy zajímáme, jak distribuce jídla probíhá.

Po úspěšném obsloužení strávníků je důležitý také sběr použitého nádobí, uložení podnosů do transportních vozíků, zpětná doprava do umývárny a likvidace odpadů. Pro všechny tyto činnosti dokážeme nalézt efektivní systém.

Zavolejte 840 120 120 do naší firmy Hofmann Bohemia – partner gastronomie a vyžádejte si bezplatnou vstupní konzultaci. Rádi Vám věnujeme náš čas.

Napište nám zprávu