Zavedení systému HACCP

kniha pro zavedení HACCP

HACCP je nezbytnou součástí všech oborů, které pracují s potravinami. Zavedení komplexního systému přináší:

  • splnění zákonných povinností, které má každý, kdo pracuje s potravinami
  • souhrnný a kvalifikovaný přehled, kde mohou v mém podniku vznikat rizika závadných potravin, a návod, jak v těchto situacích postupovat
  • potvrzení třetí nezávislé osoby, která svým podpisem stvrzuje správnost a funkčnost zavedeného systému
  • důvěru hostů a kontrolních orgánů

Jak postupovat při zavedení systému HACCP

Existují tři cesty, které vedou k získání systému HACCP.

1. Rychlá a pohodlná, all inclusive – využít dodávku „na klíč“ a nechat si zpracovat celý projekt HACCP od pana Hermanna Salzera – autora Provozní knihy systému kritických bodů HACCP. Získáte dokument podle nejnovějších platných nařízení, možnost aktualizace a rozšíření, školení online nebo na místě a možnost uvedení celého projektu přímo ve vašem podniku.

2. Jednoduchá a rychlá – koupit si „polotovar“, Provozní knihu systému kritických bodů HACCP. Každá kniha se tiskne jako originál, takže máte jistotu, že obsahuje vždy nejaktuálnější nařízení a vyhlášky.

Podívejte se na obsah jednotlivých základních verzí, u kterých si můžete případně přiobjednat dílčí úpravy:

Do připravených formulářů a tabulek doplníte údaje a systém aktivujete. V článku Jak správně pracovat s provozní knihou HACCP najdete podrobný návod, jak postupovat.

3. zdlouhavá a náročná – samostudiem, v němž celou obsáhlou problematiku nastudujete a systém vytvoříte vlastníma rukama

Komplexní vypracování či použití vzoru HACCP Vám garantuje správnost a úplnost všech částí, které tak obstojí před hygienickou kontrolou.

Napište nám zprávu