Společenská odpovědnost

Hofmann Bohemia - Společenská odpovědnost

Dobrovolně podporujeme koncept Evropské komise – Sociální odpovědnost podniků (CSR, angl. corporate social responsibility).

Dodržování zákonných norem a předpisů je pro nás samozřejmostí. Cítíme však povinnost udělat něco navíc. Společenská a sociální odpovědnost firem je dobrovolný závazek chovat se odpovědně k prostředí i okolí, ve kterém podnikají.

Ve společnosti Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o.:

  • podporujeme udržitelnost pracovních míst pro zdravotně postižené osoby
  • navazujeme obchodní vztahy s partnery, ve kterých zdravotně handicapovaní lidé našli uplatnění
  • pomáháme organizaci zrakově postižených občanů při jejich volnočasových aktivitách
  • trvale pečujeme o naše zákazníky a máme fungující poprodejní servis
  • zařazujeme do sortimentu pouze takové produkty, o jejichž kvalitě jsme přesvědčeni
  • zaměstnance na rodičovské dovolené zapojujeme do firemního dění, a pokud to je technicky možné, umožňujeme práci z domova nebo flexibilní pracovní dobu
  • ve spolupráci s Úřadem práce vytváříme pracovní místa pro absolventy škol s cílem je trvale zaměstnat
  • podporujeme zaměstnance, kteří se dostali do složité sociální situace, s cílem tuto krizi překonat
  • jsme zapojeni do systému sběru a recyklace obalových odpadů (EKO-KOM) a systému pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (ELEKTROWIN)
Napište nám zprávu