HACCP

Námi zavedený systém HACCP respektují všechny Krajské hygienické stanice, které hygienickou kontrolu v restauracích, barech a jídelnách provádí.

Od roku 2005 jsme uvedli více jak 5.000 systémů HACCP do praxe. Je na Vás, jaký způsob si zvolíte:

  • Provozní kniha systému kritických bodů, ve které si sami doplníte potřebné údaje
  • Provozní kniha se zaškolením, kde spolu s jejím autorem projdete jednotlivé kapitoly
  • Systém HAPPC na míru podle Vašich individuálních požadavků, včetně školení zaměstnanců

Co je HACCP

Povinnost mít zavedený systém HACCP platí pro všechny, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje.

Slovníček pojmů

Odborné výrazy, se kterými se můžete při hygienické kontrole systému HACCP setkat.

Zavedení systému HACCP

Můžete si nechat zpracovat celý projekt“na klíč“, zakoupit dílčí polotovar nebo využít online školení.
Napište nám zprávu