HACCP

Námi zavedený systém HACCP respektují všechny Krajské hygienické stanice, které hygienickou kontrolu v restauracích, barech a jídelnách provádí.

Od roku 2005 jsme uvedli více jak 5.000 systémů HACCP do praxe. Je na Vás, jaký způsob si zvolíte:

  • Provozní kniha systému kritických bodů, ve které si sami doplníte potřebné údaje
  • Provozní kniha se zaškolením, kde spolu s jejím autorem projdete jednotlivé kapitoly
  • Systém HAPPC na míru podle Vašich individuálních požadavků, včetně školení zaměstnanců
HACCP aneb Hazard Analysis

Co je HACCP

Hygienické kontroly u nás provádí pracovníci příslušných Krajských hygienických stanic a nově také SZPI – Státní zemědělská s potravinářská inspekce. To, že v pondělí přijde hygienická kontrola jednoho kontrolního orgánu, neznamená, že v úterý nemůžou přijít kontroloři z druhé instituce. Oběma kontrolám musíte jejich práci umožnit.
HACCP_srozumitelne

Slovníček pojmů

HACCP srozumitelně Odborné výrazy, se kterými se můžete setkat při hygienické kontrole:
kniha pro zavedení HACCP

Zavedení systému HACCP

HACCP je nezbytnou součástí všech oborů, které pracují s potravinami. Zavedení komplexního systému přináší:
Napište nám zprávu